اکسپنشن جوینت

 اکسپنشن جوینت

اکسپنشن جوینت در کانال های بزرگ سیستم های انتقال هوا استفاده میشود که به وسیله آن قطعات ثابت لوله های انتقال هوا که از هم فاصله یا نسبت به هم انحراف یا زاویه دارند را بدون فشار بر روی قسمت ثابت، آنها را به یکدیگر متصل می کند و باعث جبران انحراف های کانالها ،انتقال حرارت ، جلوگیری از لرزش و کاهش سر و صدا ، پایداری حرارتی و بهبود فشار سیستم به علت تغییر حرارت میگردد .
 
اکسپنشن جوینت، میتواند از مواد لاستیکی و یا پارچه های نسوز ساخته شود که بسته به نوع و مکان آنها متفاوت است.
این قطعه در صنایع مختلفی از جمله:
  • سیمان
  • تولید برق
  • تولید کاغذ و خمیر کاغذ
  • آب و فاضلاب دریایی
  • استخراج معدن
  • گرمایش و تهویه مطبوع
استفاده و کاربرد  زیادی دارد .
 
اکسپنشن جوینت با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار می گیرنددر صنایع و به خصوص در صنایع نیروگاهی و نفت کاربرد گسترده ای دارند.
این شرایط شامل:
  •  تنش های حرارتی
  • کششی، پیچشی و خمشی
  • حجم بالای گاز عبوری