نوار طولی لاستیکی

 نوار طولی لاستیکی

شیران صنعت، تولید کننده انواع نوارهای طولی لاستیکی در اندازه های مختلف برای موارد مصرف، مانند: